Lá tía tô hàn quốc

TÍA TÔ HÀN QUỐC – NÔNG SẢN FRESH VIỆT NAM

Nơi canh tác:

Tiêu chuẩn nuôi trồng:

Phân loại:

0342518564