Ớt chuông xanh Đà Lạt (Ớt ngọt)

Ớt chuông xanh Đà Lạt (Ớt ngọt) – NÔNG SẢN FRESH VIỆT NAM

Nơi canh tác:

Tiêu chuẩn nuôi trồng:

Phân loại:

0342518564