Ớt sừng xanh

ỚT SỪNG XANH – NÔNG SẢN FRESH VIỆT NAM

Nơi canh tác:

Tiêu chuẩn nuôi trồng:

Phân loại:

0342518564