0342518564

Cải Kale

CẢI KALE – NÔNG SẢN FRESH VIỆT NAM

Nơi canh tác:

Tiêu chuẩn nuôi trồng:

Phân loại:

Danh mục: Từ khóa: ,