0342518564

Cần tây

CẦN TÂY – NÔNG SẢN FRESH VIỆT NAM

Nơi canh tác:

Tiêu chuẩn nuôi trồng:

Phân loại: