0342518564

Củ cải trắng

CỦ CẢI TRẮNG – NÔNG SẢN FRESH VIỆT NAM

Nơi canh tác:

Tiêu chuẩn nuôi trồng:

Phân loại: