0342518564

Cải thảo

Cải thảo – NÔNG SẢN FRESH VIỆT NAM

Nơi canh tác:

Tiêu chuẩn nuôi trồng:

Phân loại: