Cải bó xôi (rau bina / rau chân vịt)

CẢI BÓ XÔI (RAU CHÂN VỊT / RAU BINA) – NÔNG SẢN FRESH VIỆT NAM

Nơi canh tác:

Tiêu chuẩn nuôi trồng:

Phân loại:

0342518564